Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

close

KONTAKT

Tel.

+48 697 172 046

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Zobacz nasze Aukcje


Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

ART POLIGRAFIAArt.1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) Serwis – sklep internetowy www.art-poligrafia.pl – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, dostępna w domenie www.art-poligrafia.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.

2) Operator – Tomasz Wojciechowski PPHU, figurujący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numery REGON 301578648 oraz NIP 622-270-57-50, będący administratorem Serwisu www.art-poligrafia.pl,

z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@art-poligrafia.pl.


Biuro Operatora mieści się pod adresem:

ul. Chłopickiego 88

63-400 Ostrów WielkopolskiBiuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00
e-mail: kontakt@art-poligrafia.pl
tel.: 665 384 825 (opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą)


3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora pod domeną www.art-poligrafia.pl.

4) Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

5) Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.

6) Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.

7) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.

8) Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

Art. 2. Sklep internetowy, asortyment i ceny

1. Operator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.

2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.

4. Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.Art. 3. Zamówienia

1. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do rachunku), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.

2. Użytkownik dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów. Zapłaty za zamówione towary można dokonać przelewem po złożeniu zamówienia, bądź gotówką przy odbiorze towarów.

3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, Operator potwierdzi jego przyjęcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia, zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.

5. Operator wykonuje zamówienie w terminie określonym w art.4. Regulaminu.

6. W braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem celem wyjaśnienia okoliczności braku potwierdzenia.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia na adres e-mail.

8. Operator wskazuje następujące rachunki bankowe do płatności:

a) Konto do wpłat za zamówienia z POLSKI w złotówkach (PLN):

nazwa banku: mBank

numer konta: 55 1140 2004 0000 3902 7150 9013

odbiorca: Tomasz Wojciechowski PPHU

 

Art. 4. Wysyłka

1. Koszty wysyłki i dostępne jej opcje wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów. Koszty dostawy są określone w aktualnym cenniku dostaw. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia określone w cenniku warunki, w szczególności gdy wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zwrócić część zamówionego towaru na podstawie art. 5. Regulaminu, a zamówienie po zwrocie nie spełnia warunków zwolnienia z kosztów dostawy określonych w cenniku dostaw, w szczególności pozostała po zwrocie wartość zamówienia jest poniżej określonego progu minimalnego, Kupujący zobowiązany jest pokryć należny koszt dostawy.

2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia, w przypadku płatności przelewem bądź przez system płatności elektronicznych – liczony od dnia otrzymania płatności przez Operatora. Standardowo wynosi on 1-21 dni roboczych. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. w trakcie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w Serwisie, Operator skontaktuje się z Użytkownikiem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

3. Operator nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Użytkownika o nieudanej próbie dostarczenia towaru.

4. Zamówiony przez Użytkownika towar zostaje właściwie zabezpieczony i spakowany do przesyłki. Przesyłka jest oznaczana naklejkami ostrzegawczymi, jeśli wymagają tego właściwości towaru, i przekazana przez Operatora przewoźnikowi. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient powinien opisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. Jeśli Użytkownik lub osoba odbierająca wskazana przez Użytkownika w zamówieniu przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń, podpisując się na liście przewozowym, potwierdza odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym.

5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługę przewozu. Może złożyć ją bezpośrednio u przewoźnika lub zrzec się tego prawa na rzecz Operatora. Operator, na życzenie Użytkownika, może w jego imieniu złożyć reklamację do przewoźnika. W tym celu należ przesłać na adres Operatora:

   a) oryginał protokołu szkody wypełniony i podpisany przez odbiorcę przesyłki i kuriera,

   b) pisemne zrzeczenie się praw do odszkodowania przez Użytkownika (jako odbiorcy przesyłki) na rzecz Operatora.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, Operator w ciągu 14 dni roboczych składa u przewoźnika reklamację na wykonaną przez niego usługę. W przypadku korzystnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika, Operator, według wyboru Użytkownika, wymieni zniszczony towar albo dokona zwrotu ceny towaru, w terminie 14 dni, na konto bankowe podane przez Użytkownika.Art. 5. Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki. W oświadczeniu wskazać należy numer zamówienia, dane zamawiającego oraz numer konta bankowego, na jaki Operator ma zwrócić zapłatę.

2. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

3. Prawo odstąpienia, wskazane w ust. 1 powyżej, nie dotyczy towarów: personalizowanych i wykonywanych na specjalne zamówienie (przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta).

4. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W przypadku powstania błędów w druku, powstałych z winy Sklepu, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.

5. Zwrot towarów powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Biura Operatora: 

ul. Chłopickiego 88

63-400 Ostrów Wielkopolski6. Operator nie ponosi kosztów odeslania towaru i nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.Art. 6. Reklamacje

1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

3. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z powodów wskazanych w ust. 2 powyżej, albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Operatora na znaczne niedogodności, Konsument prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

4. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. Operator odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

6. Operator ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Operator je uznał.

7. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie Cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów.

8. Operator albo podmiot trzeci (producent, dystrybutor) mogą udzielić gwarancji na dany towar. W takim przypadku jej warunki zawiera karta gwarancyjna dołączona do tego towaru.

 

 

Art. 7. Zmiany Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.
4. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

Art. 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 2014-12-25.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://art-poligrafia.pl/cms.php?id_cms=3 w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem, a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ART POLIGRAFIA

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.art-poligrafia.pl staje się: firma Tomasz Wojciechowski PPHU

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane/Informacje o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub stronę trzecią:

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Tomasz Wojciechowski PPHU:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

  2. prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;

  3. prawo żądania sprostowania danych;

  4. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  6. prawo do przenoszenia danych osobowych;

  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw firma Tomasz Wojciechowski PPHU umożliwia następujące środki komunikacji:

  • forma pisemna

  • poczta elektroniczna

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Nie udostępniamy Twoich danych osobom podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady sytuacje, gdy:

  1. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi np. firmie kurierskirj która dostarcza Państwa zamówienie. Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy np.operatorzy płatności internetowych, elektronicznych lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące lub leasingujące, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, podwykonawcy, dostawcy, jak również – w przypadku takiej konieczności – dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze, z którymi Administrator współpracuje

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania:

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej:

firma Tomasz Wojciechowski PPHU nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Informacje czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy:

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.